Rehabilitační ústav v Chotěboři

je od roku 1995 nestátní zdravotnické zařízení. Díky dobrému hospodaření zde bylo v minulých pěti letech provedeno mnoho stavebních úprav a nakoupeno nové vybavení pro pacienty. V současné době je tento ústav nejlépe vybaveným zařízením pro rehabilitační léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě v kraji Vysočina.

Do ústavu jsou přijímáni především pacienti z  regionu Vysočina a kapacita ústavu je doplňována pacienty z celé České republiky. Ústav disponuje 40 lůžky. Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami a pacientům jsou také nabízeny nadstandardní služby za úhradu.

více o našem ústavu zde .


        Park


Současné trendy


Cévní mozkové příhody představují v naší společnosti velký zdravotně sociální problém s obrovskými ekonomickými důsledky..
Nejlepší léčba pacientů s cévní mozkovou příhodou je poskytována ve specializovaných neurologických centrech – iktových jednotkách.
 
 Další zcela nezbytnou součástí moderní léčby iktu je intenzivní rehabilitace, reedukace řeči a psychoterapie. Proto by nemocní měli odcházet z iktových center do specializovaných rehabilitačních zařízení a nikoliv do LDN ....